Wyszukiwarka

Kategorie

Ubezpieczenia Rolne

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwie rolnych, reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.  Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym - w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej - wyrządziła szkodę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa. Ta forma ubezpieczenia chroni również w przypadku kolizji i wypadków w których winę ponieśli kierujący pojazdami wolnobieżnymi (np. maszynami rolniczymi), należącymi do ubezpieczonego rolnika i użytkowanymi w jego gospodarstwie. 

Obrazek
Obrazek

Oferta Ubezpieczeń Rolnych:

  • Ubezpieczenie OC Rolników
  • Ubezpieczenie obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń
  • Ubezpieczenie środków obrotowych
  • Ubezpieczenie majątku gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie inwentarza żywego
  • Ubezpieczenie upraw rolnych
  • Ubezpieczenie AGRO Casco
  • Zabezpieczenie kosztów ochrony prawny